2016-03-14

Ogłoszenie o XVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

 

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) na dzień 17.03.2016 r. (czwartek) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

1.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/list