Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste kompleksu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami
geodezyjnymi 502/24 i 502/25 położonej w Przemkowie
przeznaczonej pod usługi.
22.05.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym
502/27 położonej w Przemkowie, przeznaczonej pod usługi.
22.05.2017 więcej
II rokowania
II rokowania na sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych numerami
geodezyjnymi 412/2, 412/3, 412/4, 871/14, 889/3, 902/51, 902/86
położonych w Przemkowie.
23.03.2017 więcej
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w Przemkowie przy ul. Głogowskiej 19/3.
09.03.2017 więcej
I przetarg ustny nieograniczony
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczonej numerem
geodezyjnym 162/1 położonej w obrębie Jakubowo Lubińskie.
19.01.2017 więcej
I rokowania
I rokowania na sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych numerami
geodezyjnymi 412/2, 412/3, 412/4, 871/14, 871/18, 889/3, 902/46,
902/47, 902/51, 902/86 połoóżnych w Przemkowie.
05.01.2017 więcej
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO położonego w obrębie miasta
Przemków przy ul. Nowej 3-4/2
10.11.2016 więcej
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK
NIEZABUDOWANYCH położonych w Przemkowie przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
28.10.2016 więcej
III przetarg ustny nieograniczony
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI
ZABUDOWANEJ budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 375,25
m2 oznaczonej numerem geodezyjnym 694/4 położonej w obrębie
miasta Przemków przy ul. Generała Sikorskiego.
26.10.2016 więcej
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI
NIEZABUDOWANEJ nr 902/50 położonej w Przemkowie przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
20.10.2016 więcej
12345