Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
18.05.2017 więcej
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2017
03.11.2016 więcej
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PRZEMKÓW PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ZAKRESIE SPORTU W 2016r.
12.09.2016 więcej
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
"Budowa stacji paliw płynnych wraz z obiektami towarzyszącymi i
infrastrukturą w Przemkowie"
22.07.2016 więcej
INFORMACJA STAROSTY POLKOWICKIEGO
Informacja Starosty Polkowickiego skierowana do właścicieli
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
19.07.2016 więcej
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
INFORMACJE I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
27.04.2016 więcej
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
15.02.2016 więcej
Skargii na budowę biogazowni
w Gminie Niegosławice, przy granicy z Gminą Przemków.
29.10.2015 więcej
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2016 rok
23.10.2015 więcej
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy
Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
02.07.2015 więcej
12