Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 487/2 położonej w
Przemkowie z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
18.09.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22 położonej w
Przemkowie pod garaż.
14.09.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22 położonej w
Przemkowie pod garaż.
14.09.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 721/1 położonej w
Przemkowie, pod pomieszczenie gospodarcze.
14.09.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 806/12 o pow. 15 m2
położonej przy ul. Kwiatowej w Przemkowie z przeznaczeniem jako
grunt pod garaż.
08.08.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę częścu budynku
magazynowego na działce oznaczonej numuerem geodezyjnym 137/24,
o powierzchni 1740 m2, położonej przy ul. Wielkie Piece w
Przemkowie z przeznaczeniem jako hala magazynowa.
07.08.2017 więcej
I przetarg pisemny ograniczony
I przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 75/2 o powierzchni 22 m2 położonej w
obrębie miasta Przemków z przeznaczeniem jako grunt pod garaż.
07.08.2017 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 806/12 o pow. 36 m2
położonej przy ul. Kwiatowej w Przemkowie z przeznaczeniem jako
grunt pod garaż.
09.05.2017 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 681/22 o pow. 15 m2
położonej przy ul. Sikorskiego w Przemkowie z przeznaczeniem
jako grunt pod garaż.
09.05.2017 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 18/1 o pow. 700 m2 obręb
Wilkocin z przeznaczeniem na tereny infrastruktury technicznej
28.11.2016 więcej
1234