Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 18/1 o pow. 700 m2 obręb
Wilkocin z przeznaczeniem na tereny infrastruktury technicznej
28.11.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
681/21 o pow. 7 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w Przemkowie
z przeznaczeniem jako grunt pod garaż
21.11.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
681/22 o pow. 15 m2 położonej przy ul. Sikorskiego w
Przemkowie z przeznaczeniem jako grunt pod garaż
21.11.2016 więcej
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę części
działki oznaczonej numerem geodezyjnym 706/2 o pow. 15 m2
położonej przy ul. Plac Wolności w Przemkowie z przeznaczeniem
na poszerzenie działalności gospodarczej
10.11.2016 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
806/12 o powierzchni 36 m2 jako grunt pod garaż położonej
przy ul. Kwiatowej w Przemkowie
19.09.2016 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony
NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU oznaczonej
numerem geodezyjnym 137/26 o powierzchni 18 m2 położonej przy
ul. Kolejowej w Przemkowie przeznaczonej pod garaż niezwiązany
trwale z gruntem.
19.09.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę cz.dz. 1056/2
obręb Przemków o pow. 50 m2 położonej przy ul. Kaczanowskiej
w Przemkowie, z przeznaczeniem pod cele usługowo- handlowe
10.08.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę cz.dz. 42/4
obręb Przemków o pow. 322 m2 położonej przy ul. Plac
Jordanowski, z przeznaczeniem na cele gospodarcze
10.08.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę dz.137/15
położonej przy ul. Kolejowej wraz z budynkiem magazynowym
04.08.2016 więcej
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI
NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU nr 137/26 o pow.100 m2 położonej
przy ul. Kolejowej w Przemkowie przeznaczonej pod garaż
02.08.2016 więcej
123